Resultado de la búsqueda:

CS.21
YacimientoRef. HesperiaRef. MLHTextoEnlace a ficha
La Punta de Orleyl CS.21.01 F.09.01 A:
]+ŕkértalirbi[
]ŕeŕ sabaŕi[
]+iŕan+[-]a[
]+nśalirbiteŕ
]nanabekáte biteŕ 5
]ketanbale uś
]ŕokétan
]n

B:
]baŕ
-]++[-]taŕ
-]+i++bans
+bi+ŕoketan
Ver ficha
La Punta de Orleyl CS.21.02 F.09.02 A:
bikirtib̲a̲śki:śalbi+[-]a
]ṟa[-]+tin

B:
birlako:iṟśṯi̱ŕ:ia[
]+tin:ś S46 ak̲a̲rna+[
Ver ficha
La Punta de Orleyl CS.21.03 F.09.03 biuŕtikí:túskítar:
a I o IIII:beleśb̲i̱ŕeto
ŕosair:baitésir
kaeśakíṃ[
Ver ficha
La Punta de Orleyl CS.21.04 F.09.04 A:
kaka

B:
n
ban
Ver ficha
La Punta de Orleyl CS.21.05 F.09.05 iŕe:bototaś:bitébakiŕśbane:baŕenḿliki:antinḿlitútúŕane:aŕikáŕ:sekén
iusu:atilebeiu:lauŕiskéŕkáté:banḿliŕbaitúŕane:káisanḿliŕbaitúŕa:nei
tailiniŕe:kútúr:bitéŕokététine:eŕatiaŕe:kókor:tauebartiaté:aŕikáŕbinḿlikise:
iunstirlakú:bototaśeai:selkéaibartúneai:unibeikéai:aneŕai:unibeikéai:iu
nstirlakú:uskéiké:bototiki:kéietisiaténse:uśtalariḻune:banḿ̲iŕeśu[- 5
lu:bitiŕokébeténse:uśkéane̲ŕlati
Ver ficha
La Punta de Orleyl CS.21.06 F.09.06 ]stir:atúne[-]nisoŕbarai:oŕtita+
]+iké:uskéiké:iustir:aneŕ:iustir:
]tir:bototaśeiké:uskéiké:iustiraŕeli
]++ne:śalir:oŕkéiabaŕa[--]i[
]++[---]++[
Ver ficha
La Punta de Orleyl CS.21.07 F.09.07 A:
]+:iunstir:atúne:baŕbinkéai:uskéiké:iunsti[r-]+aŕ[--/]+
:bototaśeai:selkéaibartoneai:śanikéai:uskéiké:auŕuni
[be]ikéai:aneŕai:śanibeiŕai:leitaśeai:bototaśté:bantakíkia
]ŕatité:isai:iltúrsaiŕsai:aŕikaŕbinisai:borarnḿl
]++[-]aŕebinise:kálaisebakáŕatúŕane:itaŕartétaŕa:aśti 5
]ebakáŕatúŕane:iunsirḿi:beleśakineai:káŕestareai
]ton:bataŕatité:uskéikéai:siai:kéitiatélu:akíniŕté
]se:iakikinuŕe:basiaukékú:kúŕsiaukéku

B:
aŕine:itikéreutéti:belaiké:baseŕḿlbe+[
aŕeŕe:kútúboiké:basbitéŕokétine:iŕiká:
iunstiriká:śelkiniustai:iunstir:baŕbin
uskéikéai:iunstir:lakúnḿiltiŕte:
atabeŕai:anḿbeŕai:uskéiké:iunstir
Ver ficha
La Punta de Orleyl CS.21.08 F.09.08 A:
iskéniuská a II
kébelsilun[--]eikú
baitési:abars+riu
baŕstintiké+iu
sosinbelská:o III
kébelsilunin

B:
bokú
Ver ficha
La Punta de Orleyl CS.21.09 F.09.09SUP ]inti+:iunśtir : aŕebin++[
]kaŕ++an arsabaŕn+biteroketo+[
]lekútaanauki++r
]uśekieśtiŕo+tin
Ver ficha
La Punta de Orleyl CS.21.10 F.09.10SUP +a+e Ver ficha
La Punta de Orleyl CS.21.11 F.09.11SUP A:
]iataai iata[

B:
]iḿa
Ver ficha

11 registros encontrados