Resultado de la búsqueda:

V.13
YacimientoRef. HesperiaRef. MLHTextoEnlace a ficha
Pico de los Ajos V.13.01 F.20.01 AI:
labeisiltúniŕ:abirkákie
niŕ:koroiekérs:teŕkékineŕtin
iku:kauniste:anbośiltúnu
baiseltúnu:te:ukalkébars:belaikéberta
se:kaliśkase:ebeŕeiké:erkunin+ 5
ŕeskinaké:uŕi:eŕkubete:ḿŕiŕkinu
ŕe

AII:
ka[ ]ibaŕ
ṉ[ ]kas[ ]k̲a̱ires̱
nai[ ]beŕbis̱itir
bieiṯe̲+n̲i̲ṟ́[ ]a̲t̲a̱le[ ]berta
e[ ]ta 5
n[ ]r[ ]aŕ[ ]ekab̲a̲+b̲e̱te[ ]ŕin[
irsba[ ]sank̲o̲seśuŕ:oe II
śalir:labeisiŕ:kébelkaiŕa:kiteibors:kul
eśbelauŕte:borariku:esasik̲u̲a:etaŕe
e rtikétorkaliśali:bale:V-:oŕtine 10

AIII:
]r[ ]śalir
n̲[ ]ai[ ]o̲t̲e̲r̲
]orteŕire[
]ṟtertin[ ]bon
]itina[ ]a̱t̲o̲b̲a̲ŕ̲[ 5
]b̲a̱kaśan
]st̲a̱liŕkiṉu̲+i̱[
u[
]ṟ[ ]i̱t̲u̱ibelauŕ
]+ 10

BI:
k̲e̲kuleśbelauŕte:satiŕa
lauŕbertontebitarśte:esatiŕan:
kortiaśalir:tiaiteku:selkiososinkas
teesan:VI:bekonkine:aŕesa:baśir:aŕeka
iŕan:lakeiśei:bieikate:ustariké:la 5
suŕ:atúlakéibors:lasiŕa:lau
ŕbertonar

BII:
k̲u̲teḻk̲u̲
Ver ficha
Pico de los Ajos V.13.02 F.20.02 AI:
beŕtekéŕariku[
kalirbitarsteti+[
lauŕbertonar:LI[
kélt̲i̱beleśkakutitúku[
lu:n:baśir:kuŕu+[ 5
r:bale:LΠ IIIII
lauŕbertonarikutitú[
śorlakuḿiuneri[
berter:kéltibeleśkas[
anaterter:balelau+[ 10
ịṟ:kalśoserer:i̱[
++rkaliṟa

AII:
+a̱rṯa̲+

B:
]ilurka:ki:II:eIIIIII
]ka:V:IIIV-:bekonteké
]le:iluntorka:
]ka:V-:bale:eteitor:
]i̱nka:eIIIII:aŕkisosinka 5
]k̲i̲s̲i̱nka:balkéniuska:
]kakutiaitetú:V-eIIII
]ŕtibanben:śaltirste
]+akéiśei:tautinko:ŕś: +
]rtiku:śaŕ:tabaibeṉ:V-e 10
balkétaś:be
]nkoka:akariśalir:VLI
]tibeleśka:akariśalir VII
balkétaś
Ver ficha
Pico de los Ajos V.13.03 F.20.03 AIa:
lauŕbertonte:aŕs̱[--]+[-]ŕetie

AIb:
]ś̱anikokaku:+latuneitin:tatúten
]Π I-:kaurban:VL:tóretin:VL:bale:lelaure
]ṯi̱:n:VL Π I śaliunibars:eŕkiŕs:iata
]i̱ŕiteŕka:V:kueaile:ke:I L Π

BI:
baiseltúnkaku+kuaitekun[
asaŕunki:e IIII
ultitarebaśir:enbetiŕabekuniueŕḳu[
nl:IIII
I:IIII:baiseltúnebaśiren
baśurbiśisa :II 5

AII:(izquierda)
]nebetu[
eś osi[
]atua̱be[
]iŕbal[
]ailti 5
]śa
]iskeŕ
eteiltuŕ

AII:(derecha)
]ḳoŕkoanetabebeŕṯi̱sutanbirtebir
]bisatialate abatekir
]unteŕk̲a̲s̱túlir isḵe̲bekotue[--]nkeŕo
]steŕsituoitesnarar:keltibeleś
]belsosin:l 5
]nitek̲a̱stúlir:keltibeleś i te
]na:i+be+skéŕekéiŕbaśa be[---]nti[
]abaŕtir:teskebaites:nauŕa:leiskaŕsa
]ibaŕ:baŕkataŕar:oŕtin:uni̱kateŕ
]tibeleś:aŕkisosin:tautintarban 10
]kasbi[--]+tonetiaiteb̲e̱nśalir:n
k̲a̲ḅaṣọ iś

BII:
]tibeleśtelokiŕ:baśur:eŕeko
túśertíetakatoŕśei[----]kiṭe[--]ŕaŕeśaliner
ŕ:baśirerter[--]iṟla[-----]iketor[--]kairsba
VΠY a̱t̲e̱ te[---]ur:keltibeleśte[-]ŕibas[---]te:baśta
teŕ[-] bal[---]te[--------]alate:[-]ki[-]etiśelekaŕ:taban 5
-]rokila[-]ala:keltibeleśla alate i[
aurtulokin[-----]alate sutankébiur[------]nu
túenśuśun su ir
beikiar[----]r alate:keltibeleśte:baśur:
barikoŕtaŕikoŕtastena̱ baiṯi̱k̲o̲ŕeba:oŕtor:V:C:n[--]ke 10
ké:kéltibeleśte
Ver ficha
Pico de los Ajos V.13.04 F.20.04 (A):
bankustin tetin
arḿi

(B):
ḻ[----]i̱o̱ḇe̱[--]e̱
Ver ficha
Pico de los Ajos V.13.05 F.20.05 aber Ver ficha
Pico de los Ajos V.13.06 F.20.06SUP A:
tukala ś1 kaW

B:
ko[?]kiaW
Ver ficha

6 registros encontrados