Resultado de la búsqueda:

A.04
YacimientoRef. HesperiaRef. MLHTextoEnlace a ficha
La Serreta A.04.01a G.01.01a I.
iŕike:orti:gaŕokan:dadula:baśk:
buiśtiner:bagaŕok:sssX<:tuŕlbai
luŕa:leguśegik:baseŕokeiunbaida:
uŕke:basbidiŕbartin:iŕike:baseŕ
okar:tebind:belagaśikauŕ:isbin 5
ai:asgandis:tagisgaŕok:binike
bin:śalir:kidei:gaibigait:
II.
sakaŕiskeŕ
arnai:
Ver ficha
La Serreta A.04.01b G.01.01b iunstir:śalirg:basiŕtiŕ:sabaŕi
dai:birinaŕ:guŕś:boiśtingiśdid:
seśgeŕśduŕan:sesdiŕgadedin:
seŕaikala:naltinge:bidudenin:ildu
niŕaenai:bekoŕ:sebagediŕan
Ver ficha
La Serreta A.04.02 G.01.02 iŕiseret
ilaeŕi:isai
gudu : leisi:
+ :leikta
beri:leiŕia 5
salir:iŕide :
setabeŕe :
+: arnai
Ver ficha
La Serreta A.04.03 G.01.03 si++++(+):++[ - - - ]+[
baidesir:bilosg+
ŕe:biosildun
Ver ficha
La Serreta A.04.04 G.01.04 ]uŕkeskeŕ:o
]iltunbaŕa[
]ler:teŕki[
]n :iltiŕ[
Ver ficha
La Serreta A.04.05 G.01.05 basibeś:kaba Ver ficha
La Serreta A.04.06a G.01.06a sakalakúka:a I:o I kí I
sikétaneśka :o I I I I I I I I

Ver ficha
La Serreta A.04.06b G.01.06b sakalakúka:e:kíbaskítar:o I I I I I I:kí I I
o I I I I I I I I
kí I kí I I
a I I I I I I
Ver ficha
La Serreta A.04.07 G.01.07 ab[ - ] v ilikeŕ Ver ficha
La Serreta A.04.08 G.01.08
k[
eŕe++
deloŕ+
toildi++ 5
+la++ŕna+
oikidiu
+alega
Ver ficha
La Serreta A.04.09 G.01.09 ]aula
]śan +ś
ig
Ver ficha
La Serreta A.04.10 G.01.10 ]+[
]lu[
]taś len[
]+[
Ver ficha
El Puig A.04.11 G.02.01 (a) leis (b) ś Ver ficha
Els Baradells A.04.12 G.04.01 gud+ Ver ficha
La Serreta A.04.13 G.01 b̲a̲n Ver ficha

15 registros encontrados