Resultado de la búsqueda:

GI.10
YacimientoRef. HesperiaRef. MLHTextoEnlace a ficha
Empúries GI.10.30 C.01.34.S1 [---]ban Ver ficha
Empúries GI.10.21 C.01.25.S1 kans+ Ver ficha
Empúries GI.10.19 C.01.12 duŕśbiuŕar Ver ficha
Empúries GI.10.16 C.01.30.S1 bikitiŕ Ver ficha
Empúries GI.10.17 C.01.31.S1 biuŕtaŕar Ver ficha
Empúries GI.10.18 C.01.32.S1 kibas Ver ficha
Empúries GI.10.20 C.01.33.S1 unbas Ver ficha
Empúries GI.10.03 C.01.01 ------
[---]+++ke[---]
[---]inti · tan+[---]
[---]+ke · koŕnel+[---]
[---]ite · ika+[---]
[---] · s[---]
------
Ver ficha
Empúries GI.10.04 C.01.02 ------
[---]tineoś[---]
[---]+tikirsakaŕ
[---]++i[---]r
------
Ver ficha
Empúries GI.10.05 C.01.03 ------
[---]+[---]
[---]ko:ne[---]
[---]+rśar[---]
[---]s:[---]
------
Ver ficha
Empúries GI.10.06 C.01.04 ------
[---]ta+ltanki[---]
[---]lakiniki[---]
Ver ficha
Empúries GI.10.10 C.01.05 lakeŕeiar:tuŕ+
baisebilos:beleśta
banar:oŕ+[---]++
enatilar
Ver ficha
Empúries GI.10.12 C.01.06 = EMP II A):
naḻḇe̱sosin
lakun uralaśg̱a̱ŕ
agaśdigeŕ sigen+++
aŕ̲dakalebalgeaŕ++
+dalon

B):
sikeunin
ilagodinebaṯa̱n
abaṯu̱lḵa̱ṯu̱ŕabanui

Ver ficha
Empúries GI.10.13 C.01.07 bintaŕe Ver ficha
Empúries GI.10.14 C.01.08 sorseideŕketaiḿi Ver ficha
Empúries GI.10.15 C.01.09 a): goŕotiginai

b): u̱ḵa̱ḻ

c): auŕgeŕen
Ver ficha
Empúries GI.10.28 C.01.10 ultibeleś Ver ficha
Empúries GI.10.22 C.01.11 balkar[---] Ver ficha
Empúries GI.10.LATINA C.01.13LATINA a
iueś
ubieke

b
uḿbal

Ver ficha
Empúries GI.10.26 C.01.14 nu Ver ficha
Empúries GI.10.GRAECA C.01.15GRAECA otu Ver ficha
Empúries GI.10.24 C.01.16 a) ka

b) noa?

c) bin

d) oka?
Ver ficha
Empúries GI.10.23 C.01.17 ben Ver ficha
Empúries GI.10.27 C.01.18 on Ver ficha
Empúries GI.10.29 C.01.19 uo Ver ficha
Empúries GI.10.25 C.01.20 is Ver ficha
Empúries GI.10.31 C.01.22 a) takoe

b) otin
Ver ficha
Empúries GI.10.32 C.01.23 a) bin

b) en
Ver ficha
Empúries GI.10.07 C.01.26.S1 a)
[---]ḻakerekes[---]
[---]+ŕtabir:s+[---]
[---]e : auśes:[---]
b)
[---]+:++[---]
c)
[---]+[---]
Ver ficha
Empúries GI.10.08 C.01.27.S1 lakeŕbela[---]
koŕtikiŕ[---]
Ver ficha
Sant Martí d'Empúries GI.10.02 C.01.29.S1 biuŕti Ver ficha
Empúries GI.10.09 C.01.28.S1 [---]al[---]
[---]+[---]
Ver ficha
Sant Martí d'Empúries GI.10.01 C.01.35.S1 [---]+e
[---]+tin
[---]tili
Ver ficha
Empúries GI.10.POENICA C.01.POENICA lɁdṇ[---] Ver ficha
Empúries GI.10.POENICA C.01.POENICA l+[---] Ver ficha
Empúries GI.10.11 C.01.24.SUP = EMP I A:
[ne]i̲tin:i̲u̲n̲stir:daut̲igode:ka[tul]
[a]t̲ieś̱nitiŕad̲a̱n:biuŕdigiseṉ:
beŕisetidiaḏi̱ṉ:nigokadiaṟ́i̱b̲a̱ṉi̱:
tuŕgosbetan:uskaṟ́e:tieka:ult̲idig̲i̲k̲a̲ [:]
e̱ŕk̲u̱baśka:bind̲u̲ŕgeska:ai̱dutigerka:uge
i̱ta:tiŕadisugiḵa̱:itigodesun:goro̱ṉg̱e̱
tiekaa̱:sitiŕa̱ḵa̱ŕgaṉ:nigogai̱aḏa̱i [:]
is:beŕdeige:i̱duŕudaṉ:lebosḇa̱iṯa̱n[-]r
batiŕe̱ [:] kaŕideŕitan

B-I:
śalir:i+++++:bandeŕo̱[ka]
n:tinebedaṉ:banitiŕa̱daṉ
salager:idiŕogedetan:iŕi
ka:iunstirika:sigide:basir

B-II:
katulatien
Ver ficha

36 registros encontrados