Resultado de la búsqueda:

GI.15
YacimientoRef. HesperiaRef. MLHTextoEnlace a ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.01 C.02.01 [---]abeŕbu[---] Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.02 C.02.02 [---]i+ Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.04 C.02.03 A:
ar:basiaŕebe
ebaŕikame:tuikesiŕa:borste:abaŕgeborste:teŕ
diŕs:baidesbi:neitegeŕu:taŕbelioŕku:timoŕ
kiŕ:bardaśko:anbeiku:baidesir:salduko:kuletabeŕku+
bigildiŕste:eŕeśu:kodibanen:eberga:taśkaliŕs 5
loŕsa:batibi:biuŕtaneś:saldugileŕku:gi

B:
badaŕun:atabager:abaśager:tasbeŕiun:erna:borakau


Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.05 C.02.04 aŕka(+)ibe[
biuŕau[
eteso
- - -]+s[
- - -]tar[
+biuŕso
++
biuŕtibaś
lauŕdo
eteśuŕ
ie I I I I[-]o
-]te+[- -]++
Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.06 C.02.05 unibelo[
baitaś:tegar[
goroiker[
tortinai[
Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.07 C.02.06 aŕgi[
bideu[
okano[
śal[
Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.08 C.02.07 is[ si[ Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.09 C.02.08 1 neitiniunstir
2 anbaikabalika
3 ilbikon
4 +ŕkelki
5 koen (vac) ekiaŕakerbikir (vac) ban
6 auskeikaŕ
Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.10 C.02.09 agiṯi̱gem Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.26 C.02.10 a) otikiŕtekeŕ

b) su
Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.19 C.02.11 ildiŕbaś Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.12 C.02.12 bardoin Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.22 C.02.13 keltaio Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.23 C.02.14 kośi Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.25 C.02.15 otami[---] Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.53 C.02.16 osaton Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.18 C.02.17 biuŕbedin Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.32 C.02.18 tataŕba Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.31 C.02.19 taŕtolobaiketabam Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.27 C.02.20 selgiti[.]+ Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.33 C.02.21 a) tibaśbir

b) o
Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.15 C.02.22 beteśkongili+ Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.16 C.02.23 bikibelseśko[---] Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.21 C.02.24 gelbada Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.24 C.02.25 laisbe[---] Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.52 C.02.26 laka+[---] Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.28 C.02.27 śa+[---] Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.29 C.02.28 a) tales

b) a[.]tó

c) ta
Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.20 C.02.29 a) il+[---]

b) +i+[.]+
Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.34 C.02.30 [---]letaŕ Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.44 C.02.31 [---]+aoiśu Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.45 C.02.32 [---]+baŕkabiuŕ+i[---] Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.35 C.02.33 [---]beteikon[---] Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.36 C.02.34 [---]bedin Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.46 C.02.35 [---]+taŕui Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.37 C.02.36 [---]ḷauŕta+[---] Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.38 C.02.37 a) [---]lauŕ[---]

b) u
Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.39 C.02.38 [---]lurs[---] Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.41 C.02.39 a) [---]ŕbabia++[---]

b) ti
Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.42 C.02.40 [---]ŕdobeś Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.47 C.02.41 [---]+tidor[---] Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.43 C.02.42 [---]dui+[---] Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.13 C.02.43 bata Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.17 C.02.44 biu Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.30 C.02.45 a) tal[---]

b) da
Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.14 C.02.46 bes Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.48 C.02.48 [---]+toi+[---] Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.49 C.02.49 [---]++ti[---] Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.51 C.02.50 a) ko

b) i
Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.54PUNICA C.02.51 oeba Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.55PUNICA C.02.52 [---]kus Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.11 C.02.53 angidireśgo+[---] Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.40 C.02.54 [---]obeś Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.50 C.02.55 a) ba

b) ka
Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.03 C.02.56.S1 [---]suibiu
[---]ŕgere[---]
[---]galtu[---]
Ver ficha
El Puig de Sant Andreu GI.15.66 C. babar:kikibi:isar / titibiaŕbibi Ver ficha

56 registros encontrados