Hespèria

Banc de dades de llengües paleohispàniques

Projecte actual: Hespèria. Llengües, epigrafia i onomàstica paleohispàniques (LEOP)

Actualment, el Banc de Dades de Llengües Paleohispàniques HESPÈRIA està sotmès a una actualització contínua en el marc del projecte coordinat següent, finançat pel Ministeri d'Economia i Ciència: Hespèria: Llengües, Epigrafia i Onomàstica paleohispànica (LEOP). IP: Joaquín Gorrochategui. Durada: 1 de gener de 2016 a 30 de juny de 2020.

 • Subprojecte 1:
  Llengües i onomàstica indígenes d'Hispània i de la Gàl·lia.
  IP: Joaquín Gorrochategui. FFI2015-63981-C3-1-P.
 • Subprojecte 2:
  Estudis de morfosintaxi nominal: llengües paleohispàniques i indoeuropees antigues.
  IP: Eugenio R. Luján Martínez. FFI2015-63981-C3-2.
 • Subprojecte 3:
  El final de les escriptures paleohispàniques
  IP: Francisco Beltrán Lloris. FFI2015-63981-C3-3.

Descripció del projecte

Aquest projecte coordinat pretén ampliar el nostre coneixement sobre alguns aspectes lingüístics, epigràfics i onomàstics de les llengües paleohispàniques amb una perspectiva comparada.

Com a objectiu prioritari es proposa de culminar el Banc de Dades online Hespèria (http://hesperia.ucm.es), que constitueix avui dia el repertori més exhaustiu i autoritzat sobre el material paleohispànic, sense paral·lel en les restants epigrafies antigues. En aquesta última fase s'editarà tot el material epigràfic que encara no es troba en línia, corresponent a les zones epigràfiques C i D (Catalunya), E (vall mitjana de l'Ebre), F (Llevant), G (inscripcions meridionals) i J (sud-oest peninsular), identificades per Untermann als Monumenta linguarum Hispanicarum (= MLH). Es continua així l'edició de les zones B (Narbonesa), K (Celtibèria) i L (Lusitània), així com la Numismàtica i l'Onomàstica paleohispàniques, ja disponibles online.

Al mateix temps s'acabarà la redacció definitiva del Lèxic ibèric, el contingut del qual es vincularà, mitjançant una interfície informàtica, amb els mots o seqüències aïllables testificats a les inscripcions del Banc. Prenent el Banc com a suport i instrument de la recerca, s'aprofundirà en el coneixement de diversos aspectes lingüístics, epigràfics i onomàstics.

 • Estudi de la morfologia nominal de les llengües paleohispàniques, combinant l'anàlisi de la variació morfològica amb l'estudi sintàctic dels rols semàntics.
 • Anàlisi dels processos morfosintàctics de gramaticalització de les marques en desinències.
 • Estudi de les fases finals de la utilització de les escriptures paleohispàniques i dels fenòmens relacionats de bilingüisme i substitució per l'escriptura i la llengua llatines.
 • Edició de textos rellevants en aquest sentit: la téssera de Gracchurris i el bronze de Novallas.
 • Creació de la base onomàstica indígena de la Gàl·lia i configuració de les àrees onomàstiques, amb llurs característiques principals.

xhtml ·  css ·  508 ·  aaa ·  Disseny de la web: http://sandraromano.es. Disseny del banc de dades: Eduardo Orduña Aznar
© 2005 Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea · Universidad Complutense de Madrid      
License     Última actualització del banc de dades: 2024-05-08 09:26:58