Hespèria

Banc de dades de llengües paleohispàniques

El Projecte Hespèria

El Banc de Dades de Llengües Paleohispàniques HESPÈRIA començà a desenvolupar-se l'any 1997 sota la direcció de prof. Javier de Hoz a la Universitat Complutense de Madrid; d'aleshores ençà ha comptat amb la col·laboració creixent d'investigadors de diverses universitats peninsulars, especialment de la Complutense de Madrid, la Universitat del País Basc, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Saragossa i la Universitat de Lisboa.

El Banc de Dades de Llengües Paleohispàniques HESPÈRIA és el fruit de successius projectes d'investigació finançats pel Ministeri de Ciència i Investigació, especialment de projectes coordinats desenvolupats en la darrera convocatòria: FFI2015-63981-C3-1-P “Hespèria: Llengües, Epigrafia i Onomàstica paleohispànica (LEOP)”, en el qual participen la Universitat del País Basc (EHU), la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i la Universitat de Saragossa (Unizar).

Descripció del projecte

Durant aquest període d'investigació s'ha completat l'edició de les inscripcions celtibèriques i lusitanes, les ibèriques del sud de França i del llevant peninsular, corresponents a les zones K, L, B, E, F i G respectivament de la classificació d'Untermann (MLH). Això s'afegeix a la publicació de les llegendes monetals paleohispàniques (lletra A) i de l'antroponímia indígena d'Hispània d'origen indoeuropeu. Paral·lelament, es va dotar el Banc d'una part gràfica important, com també de recursos informàtics avançats, entre els quals destaca la capacitat per generar mapes a partir d'una selecció de dades qualsevol. Aquest resultat és ara disponible a Internet. Abans de la finalització d'aquest projecte es podran consultar també les zones epigràfiques restants, encara que en un nivell d'informació més limitat.

Per altra banda, aquest projecte coordinat, que uneix disciplines complementàries com la lingüística, l'epigrafia i la història antiga, té com a objectiu aprofundir en el coneixement de diversos aspectes lingüístics i epigràfics. Assenyalem els més importants:

  • morfosintaxi nominal de les llengües paleohispàniques
  • estudi del lèxic ibèric
  • àrees onomàstiques d'Hispània i la Gàl·lia
  • elaboració de fonts paleohispàniques UNICODE
  • classificació i definició dels suports
  • final de les epigrafies paleohispàniques
xhtml ·  css ·  508 ·  aaa ·  Disseny de la web: http://sandraromano.es. Disseny del banc de dades: Eduardo Orduña Aznar
© 2005 Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea · Universidad Complutense de Madrid      
License     Última actualització del banc de dades: 2024-07-15 12:06:44