Hespèria

Banc de dades de llengües paleohispàniques

                    

Epigrafia

Accés obert

Accés restringit

Aspecte d'una fitxa epigràfica (click pe ampliar):

epigrafía

A la part superior de totes les fitxes hi ha una capçalera amb les dades essencials per a la identificació de la inscripció. Al camp Referència Hespèria hi consta la referència identificadora de la inscripció al Banc de Dades Hespèria. Aquesta referència està construïda de la manera següent: en primer lloc, en lletres majúscules, hi ha l'abreviatura de la província espanyola (dues lletres), o de la província portuguesa o departament francès (tres lletres), on ha aparegut la inscripció; immediatament ve la xifra que indica el jaciment, seguida d'una altra xifra que fa referència a la inscripció concreta. En el cas en què un mateix suport contingui més d'una inscripció, s'identifiquen per lletres: a, b, c, etc. Per a casos de procedència desconeguda, l'abreviatura inicial és SP (sense procedència). Al camp Referència MLH es recull la que té la inscripció al corpus Monumenta linguarum Hispanicarum de J. Untermann o la que li va assignar l'autor al suplement no publicat (seguida de SUP).

La pestanya “Generalitats” ofereix la informació relativa al suport i als trets físics de la inscripció. A la pestanya “Text i aparat crític” s'hi ha desenvolupat un sistema per visualitzar còmodament l'aparat crític. El text o seqüència de text amb variants de lectura apareix ressaltat de color blau, de manera que passant el cursor per sobre apareix un globus amb les variants de lectura corresponents a aquesta secció. Per a la transcripció de les diferents llengües s'ha optat pels sistemes més utilitzats actualment entre els especialistes: per a l'ibèric s'ha seguit l'emprada als MLH d'Untermann, mentre que per al celtibèric s'ha preferit la transliteració de Villar 1995 (vegeu els signaris).

La pestanya “Epigrafia i Paleografia” recull informació i comentaris de naturalesa epigràfica i lingüística, amb les interpretacions existents, quan cal. També es realitzen observacions paleogràfiques d'interès. Per a les inscripcions ibèriques, la pestanya ofereix la possibilitat d'accedir a comentaris lèxics, clicant a l'enllaç “Referències lèxiques”. En fer-ho, sorgeix un camp en el qual es repeteix el text de la inscripció amb les paraules o segments en blau. En passar el cursor per sobre de cadascun, es visualitza un globus amb el lema lèxic i el comentari corresponent. La informació que s'ofereix està organitzada en tres blocs, separats per una barra /: Després del lema, s'ofereix en primer lloc la referència MLH i la datació, si es coneix; a continuació ve un petit comentari sobre el lema i finalment s'ofereix una bibliografia succinta i rellevant.

La pestanya “Il·lustracions” permet veure les il·lustracions disponibles.

A la pestanya “Context Arqueològic” es reuneix tota la informació relacionada amb el lloc de la troballa, la datació del suport i les observacions arqueològiques.

A l'últim, la “Bibliografia” recull les referències de la inscripció, amb una menció especial a l'editio princeps de l'epígraf. Al costat dret de la fitxa, l'usuari disposa dels botons per moure's dins del fitxer i per cercar-hi les dades que li interessin. En clicar a Cerca li apareixerà un ric formulari de cerca, en el qual podrà omplir els camps pels quals vulgui agrupar les inscripcions del fitxer. Una vegada enviada la sol·licitud i obtinguda la selecció, podrà generar un mapa de distribució de les inscripcions de la selecció o guardar les dades en un document PDF. Vegeu per a més detalls l'ajuda de Cerca.

Tot el contingut de la Base Epigrafia, incloses les il·lustracions, s'editarà en una Publicació Digital, dividida en volums i fascicles segons la regió epigràfica corresponent. Els volums editats fins ara poden veure's AQUÍ.

 

Accés obert

xhtml ·  css ·  508 ·  aaa ·  Disseny de la web: http://sandraromano.es. Disseny del banc de dades: Eduardo Orduña Aznar
© 2005 Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea · Universidad Complutense de Madrid      
License     Última actualització del banc de dades: 2024-06-14 09:40:31