Hespèria

Banc de dades de llengües paleohispàniques

Escriptures

Les llengües paleohispàniques van utilitzar per a la seva anotació bé escriptures semisil·làbiques creades a la mateixa Península Ibèrica, bé alfabets colonials, com el grec jònic o el llatí.

 

Llengües

Escriptures


Llatina

Grega

Ibèrica nord-oriental o llevantina

Ibèrica meridional

Del sud-oest

Ibèric

X

X

X

X


Celtibèric

X


XLusità

X

Llengües del sud
X


Llengua del sud-oest

X

 

Llista d'escriptures:

 

 

Signari ibèric llevantí o nord-oriental

(Taula sensible):

En passar el cursor sobre els signes apareixen les variants que distingeix Untermann a MLH III (1) p. 246-247. Cal tenir en compte que bo1 i bo3 corresponen respectivament a ta2 i ta3, almenys quan el signari és dual (Ferrer i Jané 2005, p. 960).
Tornar

Figura 1: Signari nord-oriental no dual. Direcció de l'escriptura: habitualment dextrogira o dextrorsa. Font: Adaptat de Ferrer-Moncunill 2019, pàg. 81 (Palaeohispanic Languages and Epigraphies).

 

Figura 2: Signari nord-oriental dual estàndard. Direcció de l'escriptura: habitualment dextrogira o dextrorsa. Font: Adaptat de Ferrer-Moncunill 2019, pàg. 81 (Palaeohispanic Languages and Epigraphies).

 

Figura 3: Signari nord-oriental dual ampliat. Direcció de l'escriptura: habitualment dextrogira o dextrorsa. Font: Adaptat de Ferrer-Moncunill 2019, pàg. 81 (Palaeohispanic Languages and Epigraphies). A la transcripció de BDHesperia no han estat assenyalades les variants ampliades.

 

 

Signari celtibèric

(taula sensible):

En passar el cursor sobre els signes apareixen les variants que distingeix Untermann a MLH IV, p. 171 i ss. Cal tenir en compte que bo1 correspon a ta2, almenys quan el signari és dual (Ferrer i Jané 2005, p. 960).
Tornar

Figura 4: Signari celtibèric no dual. Direcció de l'escriptura: habitualment dextrogira o dextrorsa. Font: Adaptat de Ferrer-Moncunill 2019, pàg. 81 (Palaeohispanic Languages and Epigraphies).

 

Figura 5: Signari celtibèric dual. Direcció de l'escriptura: habitualment dextrogira o dextrorsa. Font: Adaptat de Ferrer-Moncunill 2019, pàg. 81 (Palaeohispanic Languages and Epigraphies).

 

 

Signari ibèric meridional: valors dels signes

(Taula sensible):

En passar el cursor sobre els signes apareixen les variants que distingeix J. de Hoz, Historia lingüística de la Península Ibérica en la Antigüedad II, pág. 741.
Tornar

Figura 6: Signari meridional no-dual, amb l’atribució clàssica dels valors per a bo i bu. En negre, signes de valor acceptat. En vermell, els de valor discutit. Direcció de l'escriptura: habitualment levogira o sinistrorsa. Font: Adaptat de Ferrer-Moncunill 2019, pàg. 81 (Palaeohispanic Languages and Epigraphies).

 

Figura 7: Signari meridional dual: inclou tant l'escriptura ibèrica sud-oriental com l'escriptura turdetana. En negre, signes de valor acceptat. En vermell els de valor discutit. Direcció de l'escriptura: habitualment levogira o sinistrorsa. Per a alguns investigadors aquesta escriptura no seria dual. Font: Adaptat de Ferrer-Moncunill 2019, pàg. 81 (Palaeohispanic Languages and Epigraphies).

 

Figura 8: Signes de l'escriptura ibérica sud-oriental de valor discutit. Font: Ferrer - Moncunill 2019, pág. 95 (Palaeohispanic Languages and Epigraphies). Abreviaturas: JU - Jürgen Untermann, JdH - Javier de Hoz, JAC - José Antonio Correa, JRR - Jesús Rodríguez Ramos, AMF – António Marques de Faria, JFJ - Joan Ferrer i Jané.

 

 

Signari del SO

Tornar

Figura 9: Signari de l'escriptura del SO. En negre, signes de valor acceptat. En vermell, els de valor discutit. Direcció de l'escriptura: habitualment levogira o sinistrorsa. Font: Adaptat de Ferrer-Moncunill 2019, pàg. 81 (Palaeohispanic Languages and Epigraphies).

 

Figura 10: Signes de l'escritura del SO de valor discutit. Font: Ferrer - Moncunill 2019, pág. 98 (Palaeohispanic Languages and Epigraphies). Abreviaturas: JU - Jürgen Untermann, JdH - Javier de Hoz, JAC - José Antonio Correa, VHC – Virgílio Hipólito Correia, JRR - Jesús Rodríguez Ramos, MV - Miguel Valério, JFJ - Joan Ferrer i Jané.

 

 

Signari greco-ibèric

Tornar

Figura 11: Signari greco-ib`eric. Direcció de l'escriptura: dextrogira o dextrorsa. Font: Adaptat de Ferrer-Moncunill 2019, pàg. 81 (Palaeohispanic Languages and Epigraphies).

 

Figura 12: Models de genealogia de les escriptures paleohispàniques: (A) J. Rodríguez-Ramos, (B) J. A. Correa, (C) J. de Hoz, (D) J. Ferrer i Jané. Font: Ferrer - Moncunill 2019, pág. 107 (Palaeohispanic Languages and Epigraphies).

 

 

xhtml ·  css ·  508 ·  aaa ·  Disseny de la web: http://sandraromano.es. Disseny del banc de dades: Eduardo Orduña Aznar
© 2005 Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea · Universidad Complutense de Madrid      
License     Última actualització del banc de dades: 2024-03-03 22:16:47