Hespèria

Banc de dades de llengües paleohispàniques

Escriptures

Les llengües paleohispàniques utilitzaren per a llur anotació o bé escriptures semisil·làbiques creades a la mateixa península Ibèrica, o bé alfabets colonials, com el grec jònic o el llatí.

 

Llengües

Escriptures


Llatina

Grega

Ibèrica llevantina o nord-oriental

Ibèrica meridional

Del sud-oest

Ibèric

X

X

X

X


Celtibèric

X


XLusità

X

Lengüa (o llengües) del sud
X


Llengua del sudo-est

X

 

Llista de escriptures:

 

 

Signari ibèric llevantí o nord-oriental

TAULA SENSIBLE.

En passar el cursor sobre els signes apareixen les variants que distingeix Untermann als MLH III.1.
Tornar

Figura 1: Figura 1: Signari llevantí no dual simplificat, amb les variants de cada signe segons els MLH III.1. Cal tenir en compte que bo1 i bo3 corresponen a ta2 i ta3 almenys quan el signari és dual ( Ferrer i Jané 2005, p. 960).)

 

 

Signari celtibèric

(taula sensible):

En passar el cursor sobre els signes apareixen les variants que distingeix Untermann als MLH IV.
Tornar

Figura 2: Signari celtibèric, amb les variants recollides als MLH IV.

 

 

Signari ibèric meridional: valors dels signes

TAULA SENSIBLE.

En passar el cursor sobre els signes amb interrogant apareixen les lectures segons els autors.
Tornar

Figura 3: Signari meridional amb els valors dels signes segons els diferents autors.

 

 

Signari ibèric meridional: referències i variants paleogràfiques

TAULA SENSIBLE.

En passar el cursor sobre els signes apareixen les variants paleogràfiques.
Tornar

Figura 4: Signari meridional amb referències segons J. de Hoz, i variants paleogràfiques.

 

 

Signari del SO

Tornar

Figura 5: Signari de l’escriptura del SO: signes de valor més acceptat. Adaptat de Ferrer - Moncunill 2019, pàg. 81 (Palaeohispanic Languages and Epigraphies).

 

Figura 6: Signes de l’escriptura del SO de valor discutit. Font: Ferrer - Moncunill 2019, pàg. 98 (Palaeohispanic Languages and Epigraphies). Abreviatures: JU - Jürgen Untermann, JdH - Javier de Hoz, JAC - Juan Antonio Correa, JRR - Jesús Rodríguez Ramos, MV - Miguel Valério, JFJ - Joan Ferrer i Jané.

 

 

Signari greco-ibèric

Tornar

Figura 7: Signari greco-ibèric.

 

 

xhtml ·  css ·  508 ·  aaa ·  Disseny de la web: http://sandraromano.es. Disseny del banc de dades: Eduardo Orduña Aznar
© 2005 Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea · Universidad Complutense de Madrid      
License     Última actualització del banc de dades: 01-01-1970