Hespèria

Banc de dades de llengües paleohispàniques

 

 

                    
  Versió: espanyola   Versió anglesa

Presentació

L'objectiu del Banc de Dades de Llengües Paleohispàniques HESPÈRIA és la recopilació, l'ordenació i el tractament de tots els materials lingüístics antics relatius a la península Ibèrica (i els que hi estan relacionats del sud de França), amb l'exclusió de les inscripcions llatines, gregues i fenícies.

El Banc de Dades HESPÈRIA inclou:

  • Tots els textos en llengües paleohispàniques (ibèric, celtibèric, lusità i llengua del sud-oest).
  • Les inscripcions monetals paleohispàniques.
  • L'onomàstica indígena (antropònims, topònims, etnònims i teònims de les llengües esmentades, com també del vascònic o del turdetà) transmesa per fonts epigràfiques o literàries grecollatines.
  • Les glosses hispàniques transmeses pels autors antics.

El manteniment del Banc de Dades de Llengües Paleohispàniques HESPÈRIA és dut a terme per un equip d'investigadors pertanyents a la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat del País Basc-Euskal Herriko Unibertsitatea, la Universitat de Saragossa i la Universitat de Barcelona, amb finançament del Ministeri d'Economia i Competitivitat del Govern d'Espanya.

xhtml ·  css ·  508 ·  aaa ·  Disseny de la web: http://sandraromano.es. Disseny del banc de dades: Eduardo Orduña Aznar
© 2005 Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea · Universidad Complutense de Madrid      
License     Última actualització del banc de dades: 2023-11-12 21:56:28